Adatvédelem

Szolgáltató:

A pajzsszamla.hu weboldal ( továbbiakban: Honlap) a Meches Pajzs Szoftver Kft. ( továbbiakban: Szolgáltató) ( Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 72. 1/5, adószám: 25065020-2-42) fejlesztése és tulajdona.
Szolgáltatásával összefüggésben az Előfizetők adatait kezeli.
Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Előfizetőket az általa alkalmazott adatkezelési elvek, a kezelhető adatok köre és célja, az adatok tárolásának módja és időtartama, az adatok továbbításának esetei, egyéb adatok és információk kezelése és az egyéb rendelkezések ügyében.

Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési elvek:

Az Előfizető jelen Adatvédelmi nyilatkozat, általános szerződési feltételek, előfizetési igény rögzítésével, továbbá az előfizetés díj kiegyenlítésével elfogadja, hozzájárul adatainak kezeléséhez, melyek kezelése során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.
Az adatok megadása önkéntesen történik.

A szolgáltató által kezelt adatok köre és célja:

Felhasználói adatok:

 • felhasználónév
 • jelszó (kizárólag a lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem)
 • email cím

Számlakibocsátó adatai:

 • számlakibocsátó neve
 • számlakibocsátó vállalkozási formája
 • kisadózó/nem kisadózó
 • adószám
 • közösségi adószám
 • cégjegyzék
 • email cím
 • telefonszám
 • bankszámlaszám

Székhely adatok:

 • irányítószám
 • település
 • utca,házszám

A kezelt adatok megadása, a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, fenntartása, védelme, díjának számlázása és a szolgáltatás jogszerű működése érdekében van szükség.

Az adatok tárolásának módja és időtartama:

Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi, melyek tárolását saját szerverein tárolja melyek hazai, illetve nemzetközi szerverközpontokban kerülnek elhelyezésre.
A megadott adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, az Előfizető partnereinek és vásárlóinak adatainak feldolgozásáért, feléjük történő adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek az Előfizető kötelezettségei.
A kezelt adatokat a Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg az Előfizető érvényes előfizetéssel rendelkezik, illetve nem kéri azok törlését. Az adatok törlését a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén kérheti, melyet a Szolgáltató 2-8 munkanapon belül feldolgoz és a hitelesítést követően teljesíti.

Adatvédelem:

A szolgáltató teljes mértékben biztosítja a szakszerű adatvédelmet az Előfizetők által megadott adatokkal kapcsolatban.
Az adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, ezzel is csökkentve a jogosulatlan hozzáférés veszélyét.

Az adatok továbbításának esetei:

A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat a megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrizését követően tesz eleget a hatóságok ezen kéréseknek, mellyel kapcsolatos jogi ügyintézés során felmerülő költségeket az Előfizetőre hárítja.

Egyéb adatok és információk kezelése:

A Szolgáltató részére beérkező Előfizetői kérdéseket 1-3 munkanapon belül feldolgozza és e-mailben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolat felvételi csatornán keresztül megválaszolja (például: telefonon).

A Szolgáltató garantálja, hogy bármely kommunikációs csatornán történő Előfizetői kérdés alkalmával felmerülő és birtokába jutó üzleti vagy személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem rögzíti, és nem adja tovább harmadik fél számára, üzleti titokként kezeli.

Az Előfizető által történő használat során a Szolgáltató adatbázisában rögzítésre kerülnek az Előfizető partnereinek és vásárlóinak adatai. Ezen adatok köre: Név, cégnév, adószám, bankszámla szám, cégjegyzék szám, telefonszám, posta és számlázási cím. Ezen adatokat a Szolgáltató saját használatra nem dolgozza fel, nem adja tovább harmadik fél számára, kizárólag az Előfizető által létrehozandó számla és egyéb dokumentumok létrehozásához szükséges adatfeldolgozást végzi el.

Cookiek (sütik) használata:

A süti egy a felhasználó számítógépén, a böngészőben tárolt rövid szöveges információ, amit a böngésző minden oldallátogatásnál elküld a szerverek felé. A Szolgáltató ezeket a sütiket a felhasználók azonosítására és nyomon követésére, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal vagy szolgáltatás használatának megfigyelésére használja. Azok az Előfizetőket, akik nem szeretnék, hogy sütiket tároljon a Szolgáltató a böngészőben, azt a böngésző beállításaiban letilthatják, azonban ez bizonyos szolgáltatások nem megfelelő működését eredményezheti.

Egyéb rendelkezések:

Jelen dokumentum Magyar nyelven és elektronikus formában kerül elfogadásra illetve megkötésre, magatartási kódexre nem utal, a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt az Előfizető részére. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az Előfizető a kormányrendeletben foglaltak alapján elállhat indoklás nélkül a szerződéstől. Szoftver előfizetés esetére ezen szabályzat nem vonatkozik mivel az Előfizető megkezdte a szolgáltatás használatát az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül, így megismerhette a szolgáltatás minden részletét és ismeretében lehetett annak, hogy mit nyújt az előfizetett változata.

A Szolgáltató a kezelt adatokkal rögzített, az Előfizető jogosan történő szolgáltatás használatát igazoló dokumentumot az előfizetési igény jóváhagyását követően teszi elérhetővé az Előfizető részére. Ez a dokumentum igazolja, hogy ezen szolgáltatás a törvényben előírt módon biztosítja a számla kiállításának lehetőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően és jogos felhasználója. Ennek a dokumentumnak a hiteles példányát az Előfizetőhöz tartozó adminisztrációs felületen bármikor el lehet érni, illetve kérheti Ügyfélszolgálaton keresztül ismételt megküldését.

A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli és mindent megtesz azok biztonsága érdekében a 2011. évi CXII törvény figyelembevételével.

Az előfizetési igény rögzítésével és az előfizetési díj kiegyenlítésével az Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató ajánlatait eljuttassa a megadott e-mail címére, illetve megjelenítse a hozzá tartozó adminisztrációs felület oldalain.